Co znaczy „op. cit.” w przypisach?

Co znaczy "op. cit." w przypisach?

W artykułu tym omówimy znaczenie i zastosowanie zwrotu „op. cit.” w przypisach. Zwrot ten jest powszechnie używany w akademickich pracach naukowych i odnosi się do cytowania już wcześniej zacytowanego źródła. Przeczytaj dalej, aby dowiedzieć się więcej na ten temat.

Op. cit. – Definicja i znaczenie

Termin „op. cit.” to skrót od łacińskiego wyrażenia „opus citatum”, które oznacza „dzieło cytowane”. W praktyce, „op. cit.” jest używane w przypisach, aby wskazać, że autor odwołuje się do tej samej pracy, która została już wcześniej zacytowana.

Jak używać „op. cit.” w przypisach?

Gdy autor chce odwołać się do źródła, które zostało już zacytowane wcześniej w swojej pracy, może użyć zwrotu „op. cit.” w przypisie. Warto jednak pamiętać, że ten zwrot nie jest jedyną możliwością odwołania się do wcześniej zacytowanego źródła. Istnieją również inne zwroty, takie jak „ibidem” (tamże) i „loc. cit.” (loco citato), które również mają podobne znaczenie.

Przykład użycia „op. cit.”:

Tutaj jest przykład, jak można użyć „op. cit.” w przypisie:

Lp. Treść przypisu Źródło
1. Jan Kowalski, Historia Polski (Warszawa: Wydawnictwo XYZ, 2005), str. 25. Historia Polski
2. Op. cit., str. 42. Tamże

FAQs o „op. cit.”

Jak odróżnić „op. cit.” od „ibidem”?

„Op. cit.” oznacza odwołanie do wcześniej zacytowanego źródła, ale niekoniecznie do tego samego miejsca w tekście. Natomiast „ibidem” oznacza odwołanie do tego samego miejsca w tekście, co poprzednie źródło.

Odsyłamy do dalszej lektury:  Jak zmienić stawkę podatku w CIT-8

Czy zawsze muszę używać „op. cit.” w przypisach?

Nie, używanie „op. cit.” w przypisach jest opcjonalne. Autorzy mogą zdecydować się na inne sposoby odwołania się do wcześniej zacytowanych źródeł, takich jak „ibidem” lub pełna informacja bibliograficzna.

Czy „op. cit.” jest powszechnie stosowane?

Tak, „op. cit.” jest powszechnie stosowane w akademickich pracach naukowych, zwłaszcza w dziedzinach humanistycznych i społecznych. Jednak niektóre style pisania, takie jak APA czy MLA, preferują inne metody cytowania.

Jak uniknąć zamieszania przy używaniu „op. cit.”?

Aby uniknąć zamieszania przy używaniu „op. cit.”, zaleca się staranne oznaczenie źródła w przypisach, pełne podanie informacji bibliograficznych oraz zastosowanie jednoznacznych skrótów i oznaczeń.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *