Jaki podatek od dywidendy

Jaki podatek od dywidendy

Dywidenda jest często postrzegana jako jedna z form wypłaty zysków dla akcjonariuszy spółek. Podatek od dywidendy to zagadnienie, które budzi wiele pytań. W niniejszym artykule przyjrzymy się temu podatkowi i omówimy zasady jego obliczania oraz płatności – podany fragment jest dziełem zespołu redakcyjnego portalu poradnikdieta.pl.

Definicja dywidendy

Dywidenda jest kwotą wypłacaną przez spółkę akcyjną jej akcjonariuszom. Jest to część zysku osiągniętego przez spółkę, która jest rozdzielana między udziałowców. Dywidenda może być wypłacana w formie gotówki, akcji lub innych korzyści dla akcjonariuszy.

Podatek od dywidendy

Podatek od dywidendy to obowiązkowa opłata, którą akcjonariusze muszą uiścić od otrzymanej dywidendy. W Polsce podatek od dywidendy jest pobierany na podstawie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zasady obliczania podatku

Podatek od dywidendy oblicza się według stawki 19% dla osób fizycznych. Kwota podatku jest potrącana od brutto dywidendy, czyli od kwoty wypłaconej akcjonariuszowi przez spółkę. Ostateczna kwota dywidendy, którą otrzymuje akcjonariusz, jest niższa o odjętą kwotę podatku.

Rozliczanie podatku

Podatek od dywidendy jest pobierany przez spółkę, która wypłaca dywidendę. Spółka zobowiązana jest zatrzymać 19% podatku od dywidendy brutto i przekazać go do urzędu skarbowego. Ostateczne rozliczenie podatku od dywidendy odbywa się jednak w deklaracji rocznej przez samego akcjonariusza.

Czy istnieją wyjątki od podatku?

Tak, istnieją pewne wyjątki od podatku od dywidendy. Jednym z przykładów jest sytuacja, gdy akcjonariusz jest osobą, która jest zwolniona z obowiązku płacenia podatku dochodowego od osób fizycznych, na podstawie określonych przepisów prawa.

Odsyłamy do dalszej lektury:  Jaki podatek od sprzedaży mieszkania przed upływem 5 lat?

Podsumowanie

Podatek od dywidendy jest opłatą, którą akcjonariusze muszą uiścić od otrzymanej dywidendy. Oblicza się go według stawki 19% i potrąca od brutto dywidendy. Podatek jest pobierany przez spółkę w momencie wypłaty dywidendy, jednak ostateczne rozliczenie odbywa się w deklaracji rocznej przez akcjonariusza.

FAQs

Jakie są stawki podatku od dywidendy?

Stawka podatku od dywidendy wynosi 19%.

Kto odpowiada za pobranie podatku od dywidendy?

Spółka wypłacająca dywidendę jest odpowiedzialna za pobranie i przekazanie podatku od dywidendy do urzędu skarbowego.

Czy istnieją wyjątki od płacenia podatku od dywidendy?

Tak, istnieją wyjątki od płacenia podatku od dywidendy dla osób, które są zwolnione z obowiązku płacenia podatku dochodowego od osób fizycznych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *